Jezik

eng

Program

Nikola Falćinela

Nikola Falćinela je novinar i filmski kritičar, koji više od 30 godina objavljuje tekstove u nekoliko italijanskih i švajcarskih listova. Piše za Osservatorio Balcani e Caucaso (www.balcanicaucaso.org) od 2004. godine. Objavio je knjige o Anjes Vardi i Alidi Vali i doprineo sa esejima u mnogim katalozima i tomovima. Bio je selektor i konsultant za mnoge međunarodne filmske festivale, među kojima i za program “Nedelja kritike” na Venecijanskom filmskom festivalu.

Pokrovitelj
Ministartsvo kulture i informisanja
Osnivač
Grad Beograd

Sponzori

 
 
 
 
Knjaz Miloš
 
 
 
 
 
Italijanski kulturni centra