Jezik

eng

Program

Nevena Daković

Dr Nevena Daković je redovna profesorka, filmska teoretičarka, kritičarka i publicistkinja. Na Katedri za teoriju i istoriju Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu predaje studije filma i ekranskih medija na svim nivoima studija; rukovodi doktorskim studijama Teorije dramskih umetnosti, medija i kulture i direktorka je Instituta za pozorište, film, radio i televiziju (FDU). Autorka je (“Slike bez sećanja: trauma, film, transmisija”, 2020; “Studije filma: Ogledi o filmskim tekstovima sećanja”, 2014; “Balkan kao filmski žanr: slika, tekst, nacija”, 2008…) i urednica “Atlas Itake”, 2023; “Soft Power of the Balkan Screens”, 2022; “Studije filma i /ekranskih/ medija: Srbija 3.0”, 2019; “Graničnici sećanja: jevrejsko naslede i Holokaust”, 2018, “Media Archaeology”, 2016; “Representation of the Holocaust in the Balkans in Arts and Media”, 2015, i dr.) više od 20 knjiga  i više od 150 naučnih radova i poglavlja objavljenih u zemlji i inostranstvu (Velika Britanija, SAD, Francuska, Italija, Poljska, Turska, Austrija, Češka, Poljska, Kina…). Članica je “Academia Europaea” i urednica “ER” (European Review, Core Cambridge Journal). Predaje i na američkim i evropskim univerzitetima (Velika Britanija, Francuska, Italija, Turska, Hrvatska…), a aktivno učestvuje i rukovodi međunarodnim i nacionalnim projektima i konferencijama.

Pokrovitelj
Ministartsvo kulture i informisanja
Osnivač
Grad Beograd

Sponzori

 
 
 
 
Knjaz Miloš
 
 
 
 
 
Italijanski kulturni centra